Wednesday, February 20, 2008

Karlstad på kartan

I Per Magnusson påpekar förresten att det kanske är dags att vi börjar ge samma formella namn åt platser i stan som de har i folkmun. Hans exempel är Orrholmsviken, som vi ju alla envisas med att kalla för Mariebergsviken. Marieberg var ju ganska avlägset när den namngavs en gång, men det är ju svårt att fatta idag. Ligger den någonstans är det ju vid Marieberg...

Tittar man på Kommunens turistkarta kan man till och med se att kommunen är ambivalent och kallar den för både och, beroende på vilken skala man väljer att se kartan i.

Det vore nog en lösning. Eller så kan man helt enkelt sätta upp skyltar, så att folk vet var de är. Pratar jag om Tingvallabron, måste jag förtydliga att det är den som de själva kallar Sundstabron. Det vore väldigt praktiskt med en skylt lite här och där i stan. Skyltar är bra.

Långkatekesen på Kvarnberget

Jag försöker begripa mig på vad Långkatekesen kan vara för ett ställe. Jag stötte på ordet som namn på ett hus på Kvarnberget i Karlsad när jag läste Fyra sekler med Karlstad på Kartan häromdagen.

Googlar man hittar man inget om just huset på Berget. Däremot verkar det vara ett vanligt namn på långa/breda arbetarbostäder från industrialismens barndom, runtom i Sverige. Hittar träffar i Örebro och uppåt kusten.

Annars verkar det vara en ordlek av något slag, som i sin tur har blivit ett begrepp för dålig poesi.

Men etymologin, då? Det verkar som att det finns en teologisk botten i begreppet också - i varje fall får jag en träff på Luters Långkatekes. Men några mer vederhäftiga källor lämnar några uppgifter om någon särskilt lång katekes - kan det är det Luthers stora katekes?

Boddet det månne långrandiga läsare i Långkatekesen?

Tuesday, February 20, 2007

Två legender sida vid sidaBredvid varandra på Karlstads kyrkogård vilar tvenne självar som nog gjort sig förtjänta av varsin gata - legendariska borgmästare får man nog kalla dem bägge i vilket fall som helst. Längst norrut ligger den äldre av de två - C O Moberg, han som var medlem av Hökpartiet och ville kväsa baggaran med våld, men dog våren 1905, och slapp uppleva nesan att änkan Moberg lånade ut hans sigill till norske statsministern C Michelsen, som glömt sin sigillstamp i Kristiania.

Den andre är stans siste borgmästare, Gunnar Lindskog, som visst satt kvar en bit efter att hans ämbete var avskaffat - bara en ån sak gör honom väl historiskt?!!

Carlos på Malménsgatan


Ett av de mest välfunna gatunamnen i Karlstad måste vara Malménsgatan. Jag tror i och för sig inte att tror att överingenjör Carlos (Carl) Malmén är mer förtjänt än andra att få en gata uppkallad efter sig. Just nu hittar jag inte boken om Gamla kôrrgår'n, men hans bedrifter bestod tydligen i att lämna stan, bli rik på byggprojekt i Sydamerika, och sen slanta in en rejäl stipendiefond i testamentet. Det är nog inte så svårt.


Men däremot är har gatukontoret/namnberedningen gjort ett bra jobb i att lyckas dra hans gata i direkt förlängning från hans grav. Gatan går från kyrkogårdsmuren/Tysta gatan fram till Drottning Kristinas väg borta vid badhuset. Han vilar alltså praktiskt taget på sin egen gata!

Curry Treffenberg #2


Gatan som uppkallats till minne av Curry Treffenberg må vara blygsam, men hans gravvård är det inte. Den är pampig som det anstår en landshövding vid förra sekelskiftet. Och nog den pampigaste på hela Östra Kyrkogården i Karlstad.

Trevliga skyltar på gång


Jag läste till min stora förtjusning att Grava hembygdsförening är i stånd att sätta upp en informationsskylt på platsen för gamla Hults skola i närheten av Tuggelite. Ett riktigt bra initiativ!

På väg till öppna förskolan passerar jag denna synnerligen välplacerade skylt om Herrhagen i Gjuteribacken. Där blev jag och min syster uppmärksammade på att det fanns något som hette Vasalunden på Herrhagen - trots att vi knatat genom Vasalunden otaliga gånger. Fram för fler informationstavlor i stadsbilden!!!

Errata: Götgatan

Om någon till äventyrs såg så långt som fram till Götgatsbron på inlägget om Götgatan och Tage Erlander, så vill jag bara påpeka att det inte brukar finnas några flaggstänger på bron - man är mest van att se de framför Folkets Hus.

Men de som finns på kortet hade rallyt till ära rests på Götgatsbron.

Svea, Götes och Vendes gator